Hymn Krajny

Krajna, jako mała ojczyzna, posiada swój hymn. Autorem słów jest urodzony w Zakrzewie polski działacz oświatowy i bibliotekarz Paweł Jasiek. Był on w okresie międzywojennym propagatorem szkolnictwa polskiego na terenie Warmii (wówczas tereny Prus Wschodnich). W 1930 r. przybył do Olsztyna i otworzył Prywatną Katolicką Szkołę Powszechną w Purdzie. Tekst hymnu powstał w 1932 r. w Olsztynie po powrocie autora z rodzinnego Zakrzewa. Również w latach 30. powstała melodia. Egzemplarz Hymnu Krajny ofiarowany przez autora tekstu znajduje się w Izbie Pamięci w Zakrzewie (zbiory Domu Polskiego w Zakrzewie). Od 2002 r. Hymn Krajny jest hymnem Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie.


Tekst Hymnu

W drogiej nad życie rodzinnej ziemi mej,
O rannym świcie pieśń płynie z leśnych kniej.
Dębowy bór z bukami wtór, szumi hymn cichej chwały,
A rzewny śpiew, miłości zew, spływa na kraj nasz cały.

Krajno kochana, co od zarania dni,
Rozmiłowana dzieci swe żywisz ty.
Za pokarm twój, za soków zdrój, wyssany z głębi łona,
Za tchnienia czar, za rosy dar, bądź nam błogosławiona.

Ziemio ty miła, tak pełna złudnych słów,
Piastową byłaś, piastową będziesz znów.
Ni wichrów moc, w burzliwą noc, ni grom, ni błyskawice
Nie złamią nas i po wszy czas stać będziem, my dziedzice.

Źródło:
Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie:  https://spsamsieczno.edupage.org/about/?subpage=4 [dostęp 08.11.2018]

Komentarze

Dodaj komentarz

mood_bad
  • Jeszcze nie skomentowany.
  • chat
    Dodaj komentarz
    keyboard_arrow_up